Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Handelns kompetenskartläggning

Handelns kompetenskartläggning är en möjlighet för säljare och butiksledare att inventera sina kompetenser och utvecklingsbehov inom yrket. På så vis skapas en bild av individens förutsättningar för att genomföra en certifiering.

 

Kartläggningen är webbaserad och är en form av självskattning där man tar ställning till en mängd situationer i butiksmiljö. Se exempel >>

Situationerna är kopplade till kompetenserna och visas som animeringar och flervalsfrågor. Kompetenserna är graderade på en skala från ett till tio, från novis till expert.
Klicka här för en pdf av skalan för servicekompetens.

 

 

Kompetensskala

 

 

Kompetenskartläggningen är ett verktyg för att underlätta och effektivisera en strukturerad kompetensutveckling. Den fungerar som underlag för medarbetar-
samtal, inventering av utvecklingsbehov och uppföljning av utvecklingsinsatser som gjorts. Den kan även med fördel användas när det finns önskemål om att stärka butikens profil eller inför en rekryteringsprocess för att skapa en önskvärd medarbetarprofil.
 

Kartläggningen kan användas såväl på individ- som gruppnivå. Ett bra sätt att arbeta med kartläggningen är att avdelningschefen/butikschefen inledningsvis genomför en skattning av företagets eller avdelningens behov för de olika kompetenserna. Nästa
steg är att genomföra kompetenskartläggningen och på så sätt få en bild av önskat behov och verkligt resultat. Därifrån börjar den strukturerade kompetens-
utvecklingen med en rekommenderad plan för att utveckla respektive kompetens för individen. Det kan handla om utbildningar men också om träning i vardagen.
 

Efter mellan tre till sex månader finns möjligheten att följa upp individens resultat med en ny kompetenskartläggning. Det tar cirka 45 minuter att genomföra kartläggningen.

 

Är du intresserad av att lära dig
Handelns kompetenskartläggning?

Genom att utbilda sig i Handelns kompetenskartläggning kan man bli licensierad användare och få tillgång till metoden och kvalificerade verktyg för att kunna använda kartläggningen i dess fulla potential.

 

Läs mer >>