logo

Kompetensutveckling för handeln

En av People in Progress största projektverksamheter utgörs av Handelns Kompetensbyrå

 

Handelns Kompetensbyrå har som syfte att stimulera och bidra till ökad kompetensutveckling inom handeln. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av ett företags verksamhet där rätt utbildning utgör ett starkt och effektivt verktyg för att levandegöra företagets vision, affärsidé och kärnvärden.

Vi tror att alla anställda med hjälp av rätt kompetensutveckling kan leva varumärket och utvecklar därför alltifrån säljare till butikschefer inom detalj- och servicehandeln.

 

Förutom att kurser är lärorika och roliga att delta i, stärker de detaljhandelns konkurrenskraft och lönsamhet genom att:

 
  • höja medarbetarnas kompetens
  • höja motivationen till att arbeta i detaljhandeln 
  • höja statusen för arbete inom detaljhandeln
  • minska personalomsättning

 

Kvalitetssäkrade utbildningar

Alla utbildningar som erbjuds är kvalitetssäkrade. Kvalitetssäkringen görs för att kunna erbjuda en bättre och tryggare utbildning. Höga krav på både teoretisk och praktisk kompetens ställs därför på utbildarna liksom att kurserna följer en genomtänkt pedagogik, att de är anpassade för branschen samt att dokumentationen är professionell och ändamålsenlig. Samtliga kurser utvärderas även av deltagarna. 

 

Anpassade efter företagets behov och önskemål

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar vilket innebär att ni som företag kan få en utbildning anpassad efter era specifika önskemål och behov. Vår styrka utgörs av gedigen erfarenhet inom detaljhandeln vilket har gett oss insikter i de specifika behov och förutsättningar som råder inom detaljhandelsbranschen.

 

Nöjd-Medarbetar-Index

Förutom att vi erbjuder enskilda kurser arbetar vi även i mer genomgående projekt där vi bistår enskilda butiker/företag/kedjor/köpcentra med att genomföra en kompetensinventering bland medarbetarna och en kartläggning över vilka kompetensbehov som finns. Baserat på resultatet planerar vi i samråd med företaget för en långsiktig satsning inom kompetensutveckling. Läs mer >>

 

Utbildningskatalog

Tillsammans med Svensk Handel tar vi även fram en utbildningskatalog som innehåller utbildningar inom områden såsom sälj, service, ledarskap, ekonomi, butikskommunikation och mycket mer.

 

Här kan du läsa mer om de utbildningar som finns eller kontakta oss om du vill veta mer.