People In Progress logotyp. Länk till startsidan för webbplatsen.
Sök på webbplatsen
Kontakt

Medarbetarundersökning

People in Progress utför medarbetarundersökningar av typen Nöjd-Medarbetar-Index. 

 

Eftersom vi anser att kraften i varumärket och företagets identitet kommer från företagets egna medarbetare arbetar vi för att hjälpa företag att analysera medarbetarnas inställning till och upplevelse av sitt företag och sin arbetssituation. Ett verktyg som vi använder vid sådan analys är ett sk. Nöjd-Medarbetar-Index. Ett sådant index utgörs av en enkät med ett flertal frågor inom en rad olika relevanta analysområden.

 

Syftet med frågorna är att låta medarbetarna värdera sin arbetssituation genom att ange hur de upplever t.ex. trivseln på jobbet, ledarskapet inom företaget samt motivationen inför de egna arbetsuppgifterna. Baserat på analysens resultat bistår vi i företagets planerande för en långsiktig satsning och utveckling som bäst motsvarar det behov som finns bland medarbetarna.

 

Ågärdsinriktad information

Frågorna besvaras på en skala 1-10 och är belysande då de ger åtgärdsinriktad information om prioriterade utvecklingsområden. Vissa områden kan åtgärdas genom interna satsningar, t.ex. via informationsträffar och förändrade rutiner, medan andra områden kräver extern upphandling, såsom kurser i ledarskap eller service.

 

Självklart kan man utföra detta Nöjd-Medarbetar-Index utan förbindelser till vidare kompetensutveckling. För att få effekt av ett Nöjd-Medarbetar-Index är det dock avgörande med viss analys och återkoppling av resultat. Ett effektivt sätt att använda resultaten av Nöjd-Medarbetar-Index är genom handlingsplaner där varje medarbetare blir delaktig i företagets utveckling genom att ansvara för specifika aktiviteter.

 

Vad kan People in Progress erbjuda?

  • Ett branschanpassat Nöjd-Medarbetar-Index med möjlighet till företagsspecifik anpassning
  • En lättillgänglig resultatrapport baserad på medelvärden, text och diagram
  • Jämförelser mellan exempelvis butiksenheter och personalgrupper
  • Förslag och verktyg till fortsatt arbete genom handlingsplaner
  • Ett brett utbud av kvalitetssäkrade och branschanpassade kurser för att möta identifierade kompetensbehov

 

Kontakta oss för mer information!

 

Exempel på ett Nöjd-Medarbetar-Index:

 

 

People in Progress   |   Waterfront Building Box 13001 103 01 Stockholm   |   Telefon: 08-796 22 00   |      |   E-post:   info@peopleinprogress.se