Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Strukturerad kompetensutveckling

Med kompetenskartläggningen som utgångspunkt går det att behovsanpassa
en satsning på utbildning och träning efter individens eller gruppens kompetensbehov.

 

För företag innebär strukturerad kompetenskartläggning ett effektivt sätt att skapa motiverade medarbetare som utvecklar de viktigaste kompetenserna för handelsyrkena. Vilket i sin tur leder till bättre konkurrenskraft och bättre lönsamhet för företagen.


Nyttan med vår kompetenskartläggning är att företag kan öka träffsäkerheten för att identifiera de kompetensgap som finns hos individen eller gruppen. Detta möjliggör en mer effektiv och strukturerad kompetensutveckling baserad på yrkesspecifika behov.

 

Nyttan för individen är möjligheten att öka sin anställningsbarhet genom att dennes kompetens blir synliggjord.

 


 

När vi på Handelns Kompetensbyrå frågade ett antal handelsföretag vad en certifiering skulle innebära för dem fick vi följande svar:

 

Det är statushöjande för
branschen.

 

Rätt person på rätt plats.
Ökar självkänslan och motivationen
hos medarbetarna.

Det synliggör brister i kompetens
hos individen och är en sporre
till utveckling.

 

Bättre image mot kunderna. Fungerar som en kvalitets-
stämpel.

                                                                                                         

 

Handelns Kompetensbyrå gjorde även en webbenkät riktad till säljare och vi fick dessa svar på följande fråga; varför skulle en certifiering vara bra för dig som handelsanställd?

 

Lätt att skilja på vad
man är bra på och inte.

 

Ett bra verktyg för framtiden.

Jag som var dålig i skolan får genom
certifieringen möjlighet att komma
längre i arbetslivet.

 

För att styrka min kompetens.

Skulle vara bra att få ett värde

på vad jag åstadkommer och inte

åstadkommer.

Bra att ha papper på mitt
kunnande.