Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Nationellt råd i kompetensfrågor

Handelns Kompetensråd var tidigare ett samarbete mellan handelns huvudorganisationer och företag med syfte att ge branschen ett nationellt fokus i kompetensfrågor.
Rådets ledord var branschnytta, affärsnytta och användarvänlighet.

Syftet har varit att öka branschens attraktionskraft och höja yrkesstatusen inom handeln. Målsättningen har varit att öka kompetensförsörjning, och bidra till en effektiv och strukturerad kompetensutveckling samt synliggöra individers kompetens.
 

Kompetensrådets uppdrag var att:

 • vara rådgivande i kompetensfrågor
 • enas kring nationella yrkeskompetenser
 • kvalitetssäkra metoder och verktyg
 • verka för omvärldsbevakning, nationellt och internationellt, inom kompetensområdet
 • verka för att sprida information och kunskap kring rådets arbete och beslut
   

Företagsnytta

 • Kvalitetssäkrade metoder och verktyg för rekrytering, kompetensinventering och kompetensutveckling
 • Tydlighet och enkelhet genom nationella definitioner av handelskompetens
 • Synliggörande av affärsnytta och effekten av kompetensinvesteringar genom strukturerade kalkyl- och mätmetoder
 • Branschanpassad metod för omställning
 •  

Medarbetarnytta

 • Objektiv och individuell bedömning och dokumentation av medarbetarens yrkeskompetens
 • Nationellt erkänt certifieringsintyg
 • Höjd yrkesstatus och stolthet genom synliggörande av handelsyrkenas kompetenskrav
 • Ökad möjlighet till relevant kompetensutveckling
 • Tydligare karriärvägar
 • Branschanpassad metod vid omställning
   

Samhällsnytta

För skolor:

 • Relevanta utbildningar som är anpassade efter branschens behov
 • Kvalitetssäkrade utbildningar och branschspecifika pedagogiska verktyg
 • Ökad effekt av praktik genom strukturerad och branschanpassat handledarstöd


För kommuner och arbetsförmedlingar:

 • Ökad anställningsbarhet genom validering av arbetssökandes branschkompetens
 • Synliggörande av arbetssökandes kompetensutvecklingsbehov för relevant och effektiv kompetensutveckling