Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Handelns Kompetensbyrås Pedagogik

 

Handelns Kompetensbyrå har utvecklat en pedagogik för allt skolmaterial som är direkt anpassad för att fungera för handeln.

  • Det handlar om att först AGERA.
  • Sedan att REFLEKTERA.
  • För att sist men inte minst dra lärdomar och att LÄRA sig.

 

Denna pedagogik stödjer ett naturligt lärande att få prova på faktiska situationer, bli medveten om vad som skett och dra lärdomar av detta. Det är en framgångsrik modell för inlärning som också leder till ökad kompetens.


  

Heltidsstudier inom handelsutbildning

Handeln är snabbt på väg att bli en av de mest spännande branscherna för den som funderar på sitt karriärval. Många handelsföretag och kedjor expanderas och internationaliseras. Den snabba teknikutvecklingen skapar stor utvecklingspotential. Kunder blir allt mer sofistikerade och lockas av kreativitet och nytänkande.
Inköp, marknadsföring och annat som tidigare sköttes av de olika företagens ägare,
tas över av välutbildade heltidsanställda på kedjornas huvudkontor. Detta ställer krav
på kunskaper inom många områden.
 

 


 

Yrkesutbildning – vuxen

Yrkesutbildning – vuxen riktar sig till dig som har en grundskoleutbildning eller motsvarande och ett stort intresse för handel och service. Syftet med bransch-

anpassade yrkesutbildningar är att öka anställningsbarheten och attraktionen av de elever som genomgått en yrkesutbildning samt att höja kvalitén i undervisningen.

 

Utbildningsformen kan variera från distansundervisning till klassrumsundervisning.

Handelns Kompetensbyrå förespråkar alltid praktik/arbetsplatsförlagtlärande som ger eleverna möjligheten till träning av branschkompetenserna i verkligheten.

 

Läs mer >>

 


 

Handledarutbildning

För att bättre kunna handleda och coacha elever under dennes arbetsplats-

förlagdalärande tillhandahålls en handledarutbildning enligt handels branschmodell.

 

Utbildningen är framtagen av Svensk Handel och grundar sig på de nationellt framtagna kompetenserna för yrket butikssäljare. Utbildningen riktar sig till de personer som är utsedda att handleda elever under praktikperioden av yrkesutbildningen.

 

Under en dag varvas praktiska övningar med teori. Du får träna på att utveckla och bedöma elevers kompetenser som butikssäljare. Allt för att du ska känna dig trygg i rollen som handledare samt inspirerad av att möta elever.

 

Läs mer >>