Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Mer än bara utbildningar!

Ibland kan det vara svårt att veta vilken eller vilka utbildningar som bäst motsvarar det behov av kompetensutveckling som finns inom ett visst företaget. Handelns Kompetensbyrå arbetar i mer genomgående projekt där vi bistår enskilda butiker/företag/kedjor/köpcentra med att genomföra en kompetensinventering bland medarbetarna och en kartläggning över vilka kompetensbehov som finns. Baserat på resultatet planerar vi i samråd med företaget för en långsiktig satsning inom kompetensutveckling. 

 

Ett verktyg som vi använder vid sådan kompetensinventering är ett så kallad Nöjd-Medarbetar-Index. Ett sådant index utgörs av en enkät med ett flertal frågor inom en
rad olika relevanta områden. Syftet med frågorna är att låta medarbetarna värdera sin arbetssituation genom  att ange hur de upplever till exempel trivseln på jobbet, ledarskapet inom företaget samt motivationen inför de egna arbetsuppgifterna.

 

Ågärdsinriktad information

Frågorna besvaras på en skala 1-10 och är belysande då de ger åtgärdsinriktad information om prioriterade utvecklingsområden. Vissa områden kan åtgärdas genom interna satsningar, till exempel via informationsträffar och förändrade rutiner, medan andra områden kräver extern upphandling, till exempel i form av kurser i ledarskap
eller service. Självklart kan man utföra detta Nöjd-Medarbetar-Index utan förbindelser
till vidare kompetensutveckling. För att få effekt av ett Nöjd-medarbetar-Index är det dock avgörande med viss analys och återkoppling av resultat. Ett effektivt sätt att använda resultatet av Nöjd-Medarbetar-Index är genom handlingsplaner där varje medarbetare blir delaktig i företagets utveckling genom att ansvara för specifika aktiviteter.

  

Vad kan Handelns Kompetensbyrå erbjuda?

  • Ett branschanpassat Nöjd-Medarbetar-Index med möjlighet till företagsspecifik anpassning
  • En lättillgänglig resultatrapport baserad på medelvärden, text och diagram
  • Jämförelser mellan exempelvis butiksenheter och personalgrupper
  • Förslag och verktyg till fortsatt arbete genom handlingsplaner
  • Ett brett utbud av kvalitetssäkrade och branschanpassade kurser för att möta identifierade kompetensbehov

     

Kontakta oss för mer information!

 

Exemel på ett Nöjd-Medarbetar-Index: