Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Handelns Kompetensbyrå

Handelns Kompetensbyrå utvecklar metoder och verktyg som hjälper medarbetare och handelns företag att stärka sin kompetens och prestationsförmåga.

 

Handeln står inför förändringar som på olika sätt innebär utmaningar för branschen. Ökade krav och förväntningar från en alltmer medveten konsument aktualiserar
behovet av att ständigt förutse och tillgodose dessa ökade krav. Kunskap är därför
alltid det bästa konkurrensmedlet.

 

En kartläggning av nuvarande och framtida kompetensbehov är därför en angelägen samarbetsuppgift på arbetsplatsen. Alla anställda bör ha möjlighet att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och yrkeskompetenta medarbetare. Kunskapsuppbyggnad är en viktig form av investering i ett företag.

 

Förutom att utbildningar är lärorika och roliga att delta i, stärker de detaljhandelns konkurrenskraft och lönsamhet genom att: 

  • höja medarbetarnas kompetens
  • höja motivationen till att arbeta i detaljhandeln 
  • höja statusen för arbete inom detaljhandeln
  • minska personalomsättning

 

Handelns Kompetensbyrå strävan är att kompetensutveckla medarbetare som
arbetar med allt från försäljning till arbetsledning inom områden såsom butiks-
kommunikation, försäljning, service, ledarskap, ekonomi och mycket mer. Med våra utbildningar får varje medarbetare nyttig kunskap och inspiration och användbara idéer! 
    

Förutom att Handelns Kompetensbyrå erbjuder enskilda utbildningar arbetar vi även i mer genomgående projekt där vi bistår enskilda butiker/företag/kedjor/köpcentra med att genomföra en kompetensinventering bland medarbetarna och en kartläggning över
vilka kompetensbehov som finns. Baserat på resultatet planerar vi i samråd med företaget för en långsiktig satsning inom kompetensutveckling. Läs mer om vad vi
kan erbjuda.

 

Kontakta oss gärna för rådgivning och mer information.