People In Progress logotyp. Länk till startsidan för webbplatsen.
Sök på webbplatsen
Kontakt

Lönsamma medarbetare

People in Progress uppgift är att bistå företag inom service-

och detaljhandelsbranschen med effektiva lösningar inom affärs-

och kompetensutveckling samt bemanning.

 

Vi anser att kraften i varumärket och företagets identitet kommer från företagets egna medarbetare. Vi tror på idén att företagets affärsplan och varumärke ska vara levande hos varje medarbetare. Vi har verktyg att skapa engagemang, insikt och motivation inom hela organisationen. 

 


 

Säkrad kompetens - certifiera din personal

En del av People in Progress är Handelns Kompetensbyrå som arbetar med att stimulera kompetensutveckling inom handeln.

 

Handelns Kompetensbyrå verkar för tydligare utvecklings- och karriärvägar för handelns medarbetare, förstärkt konkurrenskraft för satsande företag samt ökad attraktionskraft för branschen som helhet.

 

En milstolpe är nu nådd när vi efter flera års studier och analyser tillsammans med branschens parter skapat en certifieringsprocess för säljare och butiksledare. Detta ger en stark grund för effektiv kompetensutveckling inom den svenska handeln.

 

 

Här kan du ladda ner Säkrad kompetens i pdf-format!

 

Certifiering inom handeln är en metod för att mäta och dokumentera en individs kompetens i förhållande till en branschgemensam kompetensstandard för yrkesrollen säljare respektive butiksledare. Syftet är att öka individens och branschens kompetens samt att bidra till konkurrenskraftigare företag.

 

 

Symbolerna för certifiering

Symbolerna för certifieringen ovan är inspirerad av en planta som, liksom människor, växer och utvecklas med rätt näring. Bladen står för de tre delarna i kompetensbegreppet: kunskap, färdighet/förmåga och vilja. Likheten med ett mynt symboliserar att resultatet av kompetensutveckling och certifiering skapar ökad lönsamhet. Övrig tolkning av symbolen är helt fri.

 

Här kan du läsa mer om Säkrad kompetens och certifiering!

  


 

Rätt medarbetare på rätt plats

 

People in Progress arbetar i såväl korta som långa uppdrag där vi bemannar med kompetent servicepersonal, butikssäljare och butiksledare.

 

Vi lägger stolthet i att alla våra medarbetare utvecklas i sälj, service, samarbete och

kommunikation. Vi som arbetar på People in Progress har en praktiskt detaljhandelsnära kunskap som genomsyrar det vi gör.

 

Vi tillgodoser den kvalitetsmedvetna kunden med medarbetare som står för professionalitet, inspiration och personlighet.

Läs mer >>

 

 

 

 

 

 

People in Progress   |   Waterfront Building Box 13001 103 01 Stockholm   |   Telefon: 08-796 22 00   |      |   E-post:   info@peopleinprogress.se